Kependudukan Protomulyo Protomulyo

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 297
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 284
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 613
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 333
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 297
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 716
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 513
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 441
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 436
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 450
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 439
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 513
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 387
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 267
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 30
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 177
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 82

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 275
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 276
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 554
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 316
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 294
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 643
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 492
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 423
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 445
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 510
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 519
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 491
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 343
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 211
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 35
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 183
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 104
s